به نام خالق هستی

 

برنامه بازدید مدیر گروه از عرصه های کارآموزی و کارورزی:نیمسال دوم سال 96-97

ردیف

محل بازدید

تاریخ بازدید

نام بازدید کننده

توضیحات

1

بیمارستان ولی عصر خرمشهر

(زایشگاه)

1/29               

2/18

               

علوی

 

2

بیمارستان طالقانی

(کارآموزی زنان-داخلی جراحی

زایشگاه)

1/22

27/12

2/16

2/23

20/3

4/6

علوی

 

3

بیمارستان شهیدبهشتی

(زایشگاه-نوزادان)

1/19

19/12

2/30

3/29

4/10

 

      علوی

 

4

مرکز جامع سلامت  فارابی

(بارداری در عرصه-بارداری طبیعی)

2/9

3/6

4/3

4/19

علوی

 

8

مرکزبهداشتی درمانی ابن سینا

2/2

2/18

 

علوی

 

9

مرکز تخصصی مطهری

18/1

5/2

علوی

 

11

بیمارستان 17 شهریور

29/1

30/2

علوی

 


تاريخ انتشار : 1397/02/20 14:00 | دسته بندی : 3 | بازدید : 471
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.