ه نام خالق هستی

اسامی اساتید گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) به ترتیب سابقه:

ردیف

نام استاد

 
 

1

افسانه علوی  فیلی                                  فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادروکودک-مدیرگروه

 

2

مریم عسکری                                        فوق لیسانس-گرایش آموزش مامایی      

 

3

معصومه سچین مطوری                        فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک

 

4

ویدانژادچهرازی                                 فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک

 

5

  یبا صرافیون                                      فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک-مرخصی        

 

6

الهام دشتی نژاد                                    فوق لیسانس-گرایش بهداشت باروری

 

7

انیس امانی                                        فوق لیسانس گرایش ُآموزش مامایی           

 

 


تاريخ انتشار : 1397/02/20 13:55 | دسته بندی : 3 | بازدید : 712
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.