ه نام خالق هستی

اسامی اساتید گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) به ترتیب سابقه:

ردیف

نام استاد

 
 

1

افسانه علوی  فیلی                                  فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادروکودک-مدیرگروه

 

2

مریم عسکری                                        فوق لیسانس-گرایش آموزش مامایی      

 

3

فریبا صرافیون                                   فوق لیسانس-بهداشت باروری-مرخصی

 

4

پریسا صمدی                                    دانشجوی دکترا-بهداشت باروری

 

5

معصومه سچین مطوری                     فوق لیسانس-بهداشت باروری

 

6

ویدانژادچهرازی                               فوق لیسانس-بهداشت باروری

 

7

فریده پرگر                                      فوق لیسانس مامایی-آموزش مامایی            مصاحبه وگزینش شده

الهام دشتی نژاد                               فوق لیسانس مامایی-بهداشت مادر وکودک        مرحله تغییر وضعیت                                   

 

 


تاريخ انتشار : 1396/02/09 16:03 | دسته بندی : 3 | بازدید : 301
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.