دانشجویانی که تعداد واحد های مانده ی آنها جهت کارورز شدن به تعداد 5 واحد می باشد جهت مشخص شدن وضعیت خود به خدمات آموزش مراجعه نمایند


تاريخ انتشار : 1394/06/26 13:58 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1231
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.