سه شنبه 94/06/17 کلیه رشته ها ورودی سال  90 و ما قبل

چهار شنبه 94/06/18 کلیه رشته ها ورودی سال 91

   شنبه    94/06/21 کلیه رشته ها ورودی سال 92

یک شنبه  94/06/22 کلیه رشته ها ورودی سال 93

دو شنبه 94/06/23 کلیه رشته ها 

سه شنبه 94/06/24 کلیه رشته ها

 

 


تاريخ انتشار : 1394/06/16 19:23 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1584
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.