ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارداني ناپيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنیک http://iausep.com/Silabes/1.asp

 

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارداني پيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنید http://iausep.com/Silabes/2.asp

 

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنید http://iausep.com/Silabes/3.asp

 

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ناپيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنید http://iausep.com/Silabes/4.asp

 

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنید http://iausep.com/Silabes/5.asp

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره دكتري  دانشگاه آزاد اسلامي را

از این لینک دانلود کنید http://iausep.com/Silabes/6.asp


تاريخ انتشار : 1394/04/24 15:52 | دسته بندی : 3 | بازدید : 2081
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.