برای دریافت برنامه کلاسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود


(1397/02/20 14:07)[ تعداد مشاهده : 714 ]

به نام خالق هستی

 

برنامه مشاوره اساتید در نیمسال دوم 96-97 به شرح زیر می باشد، دانشجویان عزیز می توانند مسائل درسی وعلمی خویش را در ساعت های اعلام شده با اساتید محترم جهت دریافت راهنمایی در میان بگذارند:

 

ردیف

 

روزهای هفته

 

ساعت های هفته

10-8

12-10

12-14

16-14

18-16

    20-18

1

شنبه

 

 

 

خانم مطوری

ورودی 94

خانم مطوری

ورودی 94

 

2

یکشنبه

 

خانم علوی

ورودی 93

 

 

خانم علوی

ورودی 93

خانم دشتی

ورودی 96

 

 

3

دوشنبه

 

 

 

خانم دشتی

 

ورودی 96

 

 

خانم امانی

 

ورودی 96

 

4

سه شنبه

 

 

 

خانم علوی

ورودی 93

خانم عسکری

ورودی 94

 

5

چهارشنبه

 

 

 

خانم چهرازی

ورودی 95

 

 


(1397/02/20 14:04)[ تعداد مشاهده : 439 ]

به نام خالق هستی

 

برنامه بازدید مدیر گروه از عرصه های کارآموزی و کارورزی:نیمسال دوم سال 96-97

ردیف

محل بازدید

تاریخ بازدید

نام بازدید کننده

توضیحات

1

بیمارستان ولی عصر خرمشهر

(زایشگاه)

1/29               

2/18

               

علوی

 

2

بیمارستان طالقانی

(کارآموزی زنان-داخلی جراحی

زایشگاه)

1/22

27/12

2/16

2/23

20/3

4/6

علوی

 

3

بیمارستان شهیدبهشتی

(زایشگاه-نوزادان)

1/19

19/12

2/30

3/29

4/10

 

      علوی

 

4

مرکز جامع سلامت  فارابی

(بارداری در عرصه-بارداری طبیعی)

2/9

3/6

4/3

4/19

علوی

 

8

مرکزبهداشتی درمانی ابن سینا

2/2

2/18

 

علوی

 

9

مرکز تخصصی مطهری

18/1

5/2

علوی

 

11

بیمارستان 17 شهریور

29/1

30/2

علوی

 


(1397/02/20 14:00)[ تعداد مشاهده : 437 ]

 

ه نام خالق هستی

اسامی اساتید گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) به ترتیب سابقه:

ردیف

نام استاد

 
 

1

افسانه علوی  فیلی                                  فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادروکودک-مدیرگروه

 

2

مریم عسکری                                        فوق لیسانس-گرایش آموزش مامایی      

 

3

معصومه سچین مطوری                        فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک

 

4

ویدانژادچهرازی                                 فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک

 

5

  یبا صرافیون                                      فوق لیسانس-گرایش بهداشت مادر وکودک-مرخصی        

 

6

الهام دشتی نژاد                                    فوق لیسانس-گرایش بهداشت باروری

 

7

انیس امانی                                        فوق لیسانس گرایش ُآموزش مامایی           

 

 


(1397/02/20 13