برنامه های کار اموزی و کار ورزی نیم سال اول 97

دانلود


(1397/09/24 15:23)[ تعداد مشاهده : 124 ]

لوگ بوک های کارآموزیها

دانلود


(1397/09/22 13:48)[ تعداد مشاهده : 69 ]

لوگ بوک کارورزی ها

دانلود


(1397/09/22 13:45)[ تعداد مشاهده : 65 ]

فهرست دروس  رشته پرستاری

دانلود


(1397/09/22 13:39)[ تعداد مشاهده : 110 ]

سرفصل پرستاری 93 به بعد

دانلود


(1397/09/22 13:34)[ تعداد مشاهده : 68 ]

برنامه هشت ترمه 93  به بعد

دانلود


(1397/09/22 13:30)[ تعداد مشاهده : 91 ]

فرم ارزشیابی کارورزی

دانلود


(1394/08/18 23:39)[ تعداد مشاهده : 959 ]

فرم ارزشیابی کارآموزی

دانلود


(1394/08/18 23:33)[ تعداد مشاهده : 835 ]

طرح درس 93 به بعد

دانلود

 


(1394/08/18 23:15)[ تعداد مشاهده : 1149 ]

اخرین برنامه هشت ترمه 93  به بعد  و قبل

دانلود


(1394/08/18 22:58)[ تعداد مشاهده : 1386 ]
1
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.