لوگ بوک های کارآموزیها

دانلود


(1397/09/22 13:48)[ تعداد مشاهده : 1 ]

لوگ بوک کارورزی ها

دانلود


(1397/09/22 13:45)[ تعداد مشاهده : 2 ]

فهرست دروس  رشته پرستاری

دانلود


(1397/09/22 13:39)[ تعداد مشاهده : 0 ]

سرفصل پرستاری 93 به بعد

دانلود


(1397/09/22 13:34)[ تعداد مشاهده : 0 ]

برنامه هشت ترمه 93  به بعد

دانلود


(1397/09/22 13:30)[ تعداد مشاهده : 1 ]

فرم ارزشیابی کارورزی

دانلود


(1394/08/18 23:39)[ تعداد مشاهده : 900 ]

فرم ارزشیابی کارآموزی

دانلود


(1394/08/18 23:33)[ تعداد مشاهده : 777 ]

کلیه برنامه های کارآموزی کارورزی  پرستاری سال 94

دانلود


(1394/08/18 23:22)[ تعداد مشاهده : 981 ]

طرح درس 93 به بعد

دانلود

 


(1394/08/18 23:15)[ تعداد مشاهده : 1077 ]

اخرین برنامه هشت ترمه 93  به بعد  و قبل

دانلود


(1394/08/18 22:58)[ تعداد مشاهده : 1298 ]
1
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.