به منظور خوشامد گویی به دانشجویان جدید الورود (94_95)رشته ی پرستاری و مامایی با تدبیر مدیران گروه و ریاست دانشکده" تور دوستی "در سطح دانشکده ی پرستاری و مامایی با حضور پرشور دانشجویان برگزار گردید .در این برنامه به منظور آشنایی دانشجویان با بخش های مختلف دانشکده و مسٍئولین آن ،از دانشجویان ترم بالاتر (ترم 7و8)استفاده گردید،این روش دانشجو مدارکه برای اولین بار برگزار گردیداز طرف دانشجویان حرکتی مثبت و زیبا قلمداد گردید.


(1394/11/10 19:45)[ تعداد مشاهده : 1699 ]

دانشجویانی که تعداد واحد های مانده ی آنها جهت کارورز شدن به تعداد 5 واحد می باشد جهت مشخص شدن وضعیت خود به خدمات آموزش مراجعه نمایند


(1394/06/26 13:58)[ تعداد مشاهده : 1297 ]

زمان انتخاب واحد کلیه رشته ها


(1394/06/16 19:23)[ تعداد مشاهده : 1557 ]

خبر مهم برای دانشجویان


(1394/05/03 15:37)[ تعداد مشاهده : 1671 ]
1
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.